Декларації про майно, доходи,витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

Відомості про майно, доходи,витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, зазначені у декларації ЮЩУКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА,

сільського голови Трудової сільської ради

Назва позиції декларації*

Розділ 1. Загальні відомості

Місце проживання**

Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України**

Дружина

Ющук Л.І.

 

син

Ющук О.О.

 

Розділ 11.Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України

                                    Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого ) доходу

декларанта

Членів сім’ї

Загальна сума сукупного доходу ,гривні, у т.ч.

72718

36431

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані(виплачені)декларанту відповідно до умов трудового або цивільнл-правового договору ( крім виплат, зазначених у позиціях 7,8)

72718

32823

Допомога по безробіттю

 

3608

Розділ 111. Відомості про нерухоме майно

А.Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користуванні декларанта, та витрати декларанта на придбання такого иайна або на користування ним

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта

(країна, адреса)**

Загальна площа

(кв.м)

Сума витрат  (грн..) на

придбання у власність

оренду чи на інше право

користування

Земельні ділянки

 

3400

-

-

Житлові будинки

 

88

-

-

Розділ V1 Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.)

Перелік фінансових зобов’язань

 

Усього

У тому числі за кордоном

погашення основної суми позики (кредиту)

 

16815

-

Погашення суми процентів та позикою (кредитом)

2103

-

                 

*Примітка: в інформації зазначаються позиції, в яких у декларації вказані дані.

**Відомості є інформацією з обмеж еним доступом і не підлягають оприлюдненню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про майно, доходи,витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, зазначені у декларації  БЕЗБІСНОЇ  НАТАЛІЇ  ОЛЕКСІЇВНИ,

Секретаря  Трудової сільської ради

Назва позиції декларації*

Розділ 1. Загальні відомості

Місце проживання**

Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України**

син

Безбісний  Д.Л..

 

брат

Дерновий  О.О.

 

Розділ 11.Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України

                                    Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого ) доходу

декларанта

Членів сім’ї

Загальна сума сукупного доходу ,гривні, у т.ч.

70631

45129

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані(виплачені)декларанту відповідно до умов трудового або цивільнл-правового договору ( крім виплат, зазначених у позиціях 7,8)

70631

31003

Дохід від  передачі  в  оренду(строкове володіння  та/або користування) майна

-

14126

 

Розділ 111. Відомості про нерухоме майно

А.Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користуванні декларанта, та витрати декларанта на придбання такого иайна або на користування ним

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта

(країна, адреса)**

Загальна площа

(кв.м)

Сума витрат  (грн..) на

придбання у власність

оренду чи на інше право

користування

Земельні ділянки

 

22500

-

-

Житлові будинки

 

52,5

-

-

 

Б. Майно, що перебуває у власності , в оренді чи на  іншому праві  користування членів сімї декларанта

 

Земельні ділянки

 

 

 

231600

 

 

 

 

             

*Примітка: в інформації зазначаються позиції, в яких у декларації вказані дані.

**Відомості є інформацією з обмеж еним доступом і не підлягають оприлюдненню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *